Angst-hulp in de praktijk.                      STOPIT.NU

Riko Houthuijzen, uw angst therapeut.

Blog 29-1-’19 Doelen stellen.

Eind januari, een goed moment om de balans op te maken. Welke voornemens had jij begin januari en hoe gaat het daar nu mee. Lig je nog op schema? Of is bij jou hetzelfde gebeurd als bij de meeste mensen. Na een paar weken is de motivatie vaak al verdwenen. Redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld omdat het resultaat niet zo vlug komt als je had gehoopt of omdat het toch meer moeite kost dan geanticipeerd. Of dat je het resultaat van je doel niet concreet genoeg hebt. Wat dan helpt is dat je een goede lijstjes hebt gemaakt waarin je duidelijk de voor- en tegens van het voornemen op hebt geschreven. Belangrijk is hierbij dat je de voordelen van het wel behalen van het resultaat van het voornemen maar zeker ook de nadelen van het niet behalen van het resultaat van het voornemen hebt opgeschreven. Vooral deze laatste kan je genoeg spanning opleveren dat je toch de stappen gaat zetten in de juiste richting.

Want wanneer we iets willen bereiken zeggen we ook wel dat we ergens heen willen. We hebben een doel, gaan op ons doel af, we naderen ons doel we gaan ervoor maar we willen ons doel niet voorbij schieten. We zetten stappen in de juiste richting of zelfs sprongen. We willen vooruit maar niet in 7 sloten tegelijk. Maar misschien wel stapje voor stapje. We kiezen een richting en bewandelen ons pad ons levenspad.

Dus om je doel te bereiken is het absoluut nodig te weten:

·       Locatie (waar sta je nu)

·       Doel (waar ga je heen, plaats geeft richting)

·       Transportmiddel (wat heb je nodig om er te komen, hulp- motivatie enz.)

·       Snelheid 

Wil jij hulp met een van bovenstaande zaken, neem dan contact met mij op en we gaan eens zien waar je nu staat, welke richting je op wilt, wat je tegen houdt (angst) wat je in de weg staat en wat je nodig hebt!